Технически

Добавките за гориво Flashlube са известни в целия свят и това си има причина. Водещата позиция на пазара на Flashlube никога нямаше да може да бъде достигната ако продуктът не беше толкова добър, колкото твърдим. За да бъдат доказани тези резултати, продуктите на Flashlube бяха подложени на няколко тестове.


За да разгледате резултатите от тези тестове и да прочетете статиите за Flashlube, публикувани в специализирани списания, посетете техническата част от сайта. Имате възможност да свалите няколко изследвания от позитивния ефект на Flashlube върху вътрешно-двигателната система на изследван автомобил