Flashlube Injector Cleaner - 250ml

Flashlube Injector Cleaner е най-добрата добавка в сферата на синтетичните добавки без съдържание на сяра. Flashlube Injector Cleaner е създадена да почиства горивната система, защитава чрез своите изключителни смазващи свойства и спомага вашата кола да работи ефективно при голямо натоварване.  С навлизащите промени в съдържанието на петрлните продукти, т.е. намаляване използването на сяра, сега повече от всякога Вашата кола се нуждае от допълнителната защита, която предоставя Flashlube Injector Cleaner.

Намаляването на съдържанието на сяра в петрола има вероятност да окаже влияние върху голяма част от частите на автомобила, свързани с горивната система, като горивните помпи, инжекторите и уплътненията, тъй като естествените смазочни свойства на сярата вече не влияят.

Данни от Европа показват, че в следствие на въвеждането на горива с ниско съдържание на сяра, случаите на блокирали инжектори са се увеличили 4 пъти от началото на 2004 г.

Изключителните смазващи свойства на Flashlube ще предотвратят такива проблеми и ще запази горивната система на вашата кола чиста, без нагар и ще създаде защитно покритие.

Уникалната синтетична формула на Flashlube Injector Cleaner без съдържание на сяра намалява вредните емисии и разхода на гориво.

Приложение:

Flashlube Injector Cleaner е създаден за употреба с всички задвижвани с петрол:

Ø     Пътнически автомобили.

Ø     Камиони, автобуси и индустриални превозни средства.

Ø     Селскостопански, индустриални и водни системи.

 


Flashlube Injector Cleaner - 250ml > Цена: 19.95 лв. >

Flashlube Injector Cleaner - 1 liter > Цена: 37.95 лв. >