Цени

Вакуумна Системата за Автоматично Смазване (Flashlube Valve Saver Kit) - 135 лв.  (Цена без включен монтаж) / Купи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна Системата за Автоматично Смазване (Electronic Valve Saver Kit) - 290лв.  (Цена без включен монтаж) / Купи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубрикант за предпазване на клапани (Valve Saver Fluid) - 500 ml > Цена: 29.00лв. / Купи

Лубрикант за предпазване на клапани (Valve Saver Fluid) - 1 литър> Цена: 43.00 лв. Купи само сега онлайн 38.00лв. / Купи

Лубрикант за предпазване на клапани (Valve Saver Fluid) - 5 литра > Цена: 155.00 лв. / Купи

Лубрикант за предпазване на клапани (Valve Saver Fluid) - 20 литра > Цена: 570.00 лв. / Купи

 

 

 

 

 

 

 

Flashlube Diesel Conditioner - 250ml > Цена: 24.95лв. / Купи

Flashlube Diesel Conditioner - 500ml > Цена: 38.95лв. / Купи

Flashlube Diesel Conditioner - 1 liter > Цена: 58.95лв. / Купи

Flashlube Diesel Conditioner - 5 liter > Цена: 208.80лв. / Купи

 

 

 


Flashlube Injector Cleaner - 250ml > Цена: 19.95лв. / Купи

Flashlube Injector Cleaner - 1 liter > Цена: 37.95лв. / Купи