Инструкции за монтаж

Обща инсталация
Внимание!

Не прерязвайте, не използвайте и не включвайте към бензинопровода.
Не използвайте и не включвайте към спирачната система .
Не включвайте към вакуумния маркуч на дистрибутора (делкото).
Ако не сте сигурни в инсталацията, моля потърсете специализирано мнение или инсталирайте системата в оторизиран сервиз.

Инсталация

Намерете подходящо място около двигателя, далеч от областите с висока температура, където да монтирате резервоара за лубриканта
Уверете се, че резервоарът е монтиран не по-високо от точката на включване към двигателя, за да избегнете инертното навлизане на лубрикант в двигателя.
Извадете резервоара за лубриканта от стойката.Монтирайте стойката във вертикална позиция на предварително подбраното място, като използвате двата рапидни винта.
Поставете обратно резервоара за лубриканта в стойката, така че прозрачният цилиндър (капкомер) да е на видимо място, а винтът за регулиране (центровка) нa потока да бъде достъпен.

Карбураторни двигатели

За най-добър ефект точката на  включване към двигателя трябва да се намира под всмукателната клапа на карбуратора, както е показано на схемата (диаграма 2). В много случаи може да се използва подходящ за целта съществуващ вакуумен вход към карбуратора. Вие можете да използвате този вход като включите маркуча на системата за смазване към съществуващата вакуумната линия с помощта на  "T снадката" (виж диаграма 2).
Ако няма подходящ съществуващ вакуумен вход, тогава трябва да се пробие 2.5 мм отвор между основата на карбуратора и всмукателния колектор.
Нарежете резба с помощта на 3 мм метчик със стъпка 0.5 мм (използвайте грес, за да предодвратите навлизането на стружки във всмукателния отвор), след това завийте цинковата дюза като я контрирате с гайката.
Забележка: Препоръчваме резбата на цинковата дюза да се намаже леко със силикон за гарнитури или с лепило за резби, за да се предотврати всяка възможност от вакуумен теч.


Монтажна бележка: Когато монтирате „Т" снадката, включете я първо към маркуча на системата за смазване. След това я включете към предварително подбраната вакуумна линия. Не се опитвайте да въртите „Т" снадката след като я съедините в трите края. Това може да доведе до нейното счупване. (виж по-долу)

Ако вашият двигател е с два карбуратора или е многокамерен, вие ще се нуждаете от  допълнителни компоненти. Тези ще ви бъдат предоставени безплатно, ако пожелаете.


Инжекционни двигатели

За най-добър ефект точката на включване към двигателя трябва да се намира след всумкателната клапа на дросела и преди началото на всмукателния колектор, както е показано на схемата (по-долу).
Оптималната точка на включване към двигателя тябва да е на 50 до 100 милиметра след клапата на дросела по посока на всмукателния колектор. Това ще осигури най-доброто смесване на лубриканта с въздуха. Ако няма подходящ съществуващ вакуумен вход, тогава трябва да се пробие 2.5 мм отвор в точката, указана по-горе.(виж раздел Карбураторни двигатели)

Регулиране (центровка) на потока

Напълнете резервоара с 400 мл от лубриканта Flashlube (не препълвайте резервоара). Когато двигателят е в стационарни обороти (600 до 800 rpm), регулирайте капкомера чрез винта за центровка на приблизително 12 капки на минута (1 капка на всеки 5 секунди). Завъртете винта за центровка по посока на часовниковата стрелка, за да намалите потока, и обратно на часовниковата стрелка, за да го увеличите.

Постарайте се да постигнете оптималното съотношение: 1 милилитър от лубриканта Flashlube на 1 литър гориво. Най-лесният начин да проверите това, е като отбележите колко литра зареждате. Преди следващото зареждане проверете резервоара на лубриканта Flashlube, за да установите колко милилитра от течността са изразходени. Цифрата трябва да бъде еднаква - ако заредите 50 литра гориво, изразходваният лубрикант трябва да бъде 50 милилитра.
Продължавайте да следите изразходвания лубрикант всеки път, когато зареждате гориво. Ако консумацията не отговаря на зададените параметри,  коригирайте минимално потока на лубриканта с помоща на винта за центровка, докато достигнете оптималното количество лубрикант, използвано от двигателя.

Забележка: Когато двигателят е загасен, малко от течността може да се върне в прозрачния цилиндър (капкомера). Това е нормално и не влияе на работата на системата.

Моля отбележете: Системата Flashlube е снабдена с микро филтър, който не се нуждае от поддръжка. Поради чистотата на лубриканта Flashlube, необходима е само лека регулация на винта за центровка. Системата не може да работи с други лубриканти или масла и филтърът ще се запуши.
Използването на други течности освен лубриканта Flashlube в системата може да доведе до повреда в двигателя и ще анулира гаранцията на системата.


Части включени в комплекта

Резервоар за лубрикант Flashlube
Хромирана стойка за резервоара
2бр. Рапидни винтове
1бр. „Т” снадка
1бр. 3 мм цинкова дюза с гайка
3бр. Пластмасови скоби (“свински опашки”)
1бр. Flashlube лубрикант 500 мл

Проблеми при функционирането

Повече от проблемите при неправилното функциониране могат да бъдат свързани с използването на неподходящ вакуумен вход (точка). При съмнение използвайте специализиран уред, за да установите налягането. Ако не сте сигурни в инсталацията, моля потърсете специализирано мнение или инсталирайте системата в оторизиран сервиз.

Лубрикантът Flashlube (Flashlube Valve Saver Fluid) се предлага в опаковки от 50 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2.5 л, 5 л, и 20 л